THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KỲBẦU CỬ MÙA THU

Lập Kế Hoạch Đi Bầu Sớm vào Mùa Thu này

Los Angeles County Registrar-Recorder/ County Clerk có mọi thứ m à quý vị cần cho kỳ Bầu Cử Tổng Quát ngày 5 tháng Mười Một, 2024.

Ghi danh hôm nay để luôn có thông tin mới nhất về kỳ bầu cử và tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị trong mùa thu này.

Ghi Danh Nhận Thông Tin Mới Nhất về Bầu Cử