SA HALALANG ITO,
Gumawa ng planong bumoto

Itong madaling-gamiting kasangkapan mula sa Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk ay gagabay sa iyo sa mga paraan upang ligtas na maipatala mo ang iyong balota.

Magsimula ngayon